Als er iets is waar broederijen en boeren zich zorgen over maken, zijn het wel kruisbesmettingen. Bij het ontwerpen van de One2Born nabroedhouder zijn constant bewuste keuzes gemaakt die de kans op kruisbesmetting minimaal maken. Specifiek voor overdracht van de ESBL-bacterie heeft de Universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar de kans op kruisbesmetting met de One2Born waarbij kuikens uitkomen in de stal en dit vergeleken met het huidige proces. Maar hoe zit dat dan eigenlijk?

De ESBL-bacterie (Extended Spectrum Beta-Lactamase) is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica kan afbreken. Hoewel de term ‘ESBL’ eigenlijk duidt op het enzym, wordt de term in de praktijk gebruikt om de bacterie zelf aan te duiden. Indien een kuiken deze bacterie bij zich draagt, kan het resistent worden tegen antibiotica en dus niet behandeld worden voor infecties waarbij antibiotica noodzakelijk zijn. Voor de mens geldt hetzelfde: eenmaal besmet, dan wordt behandeling van andere infecties bemoeilijkt. Wereldwijd is sinds enkele jaren een toename te zien van ESBL-producerende bacteriën als veroorzaker van infecties, waar wij met de One2Born nabroedhouders uiteraard niet aan wensen bij te dragen.

In een traditionele nabroedkast vindt – door de warmte in combinatie met geforceerde lucht en vocht – altijd kruisbesmetting plaats. Dons, stof en residuen van ongewenste klapeieren hebben hier ook invloed op. Doordat de One2Born 3.0 steriel is en de eieren dicht vervoerd worden, is de kans op overdracht van bacteriën van de broederij naar de vleespluimveehouder minimaal. Dit blijkt ook uit onderzoek van broederijonderzoeker Sander Lourens (Wageningen Livestock Research) en ESBL-specialist Kees Veltman (Wageningen Bioveterinary Research). Zij hebben een praktijkproef uitgevoerd waarbij kuikens werden gevolgd die in de stal uitkwamen op het One2Born systeem, vergeleken met kuikens die traditioneel in de broederij uitkwamen en daarna naar dezelfde stal werden getransporteerd. Dit onderzoek laat ook zien dat de kuikens die op de One2Born nabroedhouders zijn vervoerd een hogere overlevingskans hebben en dat er alleen ESBL-bacteriën voortvloeiend uit verticale besmetting werden waargenomen, niet ten gevolge van kruisbesmetting. De One2Born 3.0 nabroedhouder is hiermee veilig, duurzaam én ESBL-vrij!