Hoe werkt het?

De One2Born nabroedhouder maakt het mogelijk dat de 18-daags voorbebroede eieren worden verpakt, getransporteerd en in de pluimveestal worden geplaatst. Door de eenvoud van het systeem is de nabroedhouder eenvoudig in te passen in de bestaande processen.

Proces en voordelen

Verpakken & transporteren

Proces

De 18-daagse voorbebroede eieren worden in de One2Born nabroedhouder geplaatst. Door het innovatieve ontwerp zet het natuurlijke broedproces zich voort en zijn de eieren beschermd. De nabroedhouders zijn met het bestaande wagenpark te transporteren.

Voordelen

 • Eenvoudig te integreren in bestaand proces
 • Goed stapelbaar met geborgde luchtstroomkanalen
 • Geen haarscheuren & isolerende werking door materiaal

Plaatsing in de stal

Proces

De nabroedhouders zijn eenvoudig te plaatsen in de pluimveestal. De kuikens kunnen op hun eigen tempo uitkomen en zijn stressvrij. Ze bevinden zich direct in hun uiteindelijke leefomgeving in de stal.

Voordelen

 • Eenvoudig te plaatsen in de stal
 • Natuurlijke uitkomst wordt optimaal gefaciliteerd
 • De kuikens kunnen zich niet verwonden of blijven hangen

Uitkomst

Proces

De kuikens hebben bij uitkomst direct water en voer ter beschikking, wat hun gezondheid ten goede komt. Door de verbeterde omstandigheden rondom transport en uitkomst zijn de kuikens robuuster en direct in hun leefomgeving.

Voordelen

 • Direct water en voer beschikbaar
 • Kuikens zijn robuuster en gezonder
 • Een natuurlijke en veilige uitkomst

Afleidingsmateriaal

Proces

De nabroedhouder dient na uitkomst als een natuurlijk nest en afleidingsmateriaal; het biedt kuikens gelegenheid zich te onttrekken van de groep, ze kunnen spelen met de eischalen en de nabroedhouder. Bovendien is de nabroedhouder volledig afbreekbaar door het gebruikte papierpulp.

Voordelen

 • Composteert in de stal en dient als speelmateriaal
 • Nabroedhouder dient als natuurlijk nest en afleiding
 • Biosecurity geborgd en voorkomt kruisbesmetting

Wat levert de nabroedhouder op?

De nabroedhouder is eenvoudig in gebruik, maar dat is niet van waarde zonder goede resultaten. Resultaten bij onze eindgebruikers wijzen uit dat de inzet van de One2Born nabroedhouder voor de gehele keten een positief effect sorteert. Zowel op gebied van dierenwelzijn, een verbeterd economisch rendement van het productieproces als een duurzamere pluimveeketen in zijn geheel.

Bekijk de resultaten