Anderhalf jaar na de introductie van eerste nabroedhouder, introduceert One2Born binnenkort de One2Born 3.0. In meerdere landen is al ruim ervaring opgedaan met de nabroedhouder die het mogelijk maakt om op een diervriendelijke en effectieve methode kuikens in de stal te laten uitkomen.

“De One2Born nabroedhouder heeft een positieve impact op dierenwelzijn en diergezondheid en levert een beter rendement op voor elke schakel in de kippenvleesketen.” Frank de Louw vat in één zin samen wat de impact is van hun speciaal ontwikkeld product. Hij is samen met Huub van Santvoort eigenaar van One2Born in het Brabantse Uden. Met hun team hebben ze de afgelopen periode met een aantal broederijen samengewerkt om de nabroedhouder te optimaliseren.

Minder stress
De One2Born nabroedhouder maakt het mogelijk om 18-daags voorbebroede eieren te laten uitkomen in de stal waar ze opgroeien. Bovendien gelden de papierpulp dozen als bescherming tijdens transport. Na het uitkomen functioneren de volledig afbreekbare dozen als speelmateriaal voor de kuikens en zijn ze volledig composteerbaar. De dozen zijn gecertificeerd ‘volledig steriel’ en vormen door het eenmalige gebruik geen risico op ziekte-insleep.

Frank zegt dat de kuikens door het uitkomen in de stal minder stress ervaren, omdat ze geen transport en kuikenverwerking meemaken. “Ze starten gemakkelijker op en nemen eerder en meer voer en water op. Het resultaat is een betere ontwikkeling van de jonge dieren waar ze de rest van hun leven van profiteren.”

Rendement tot 4 tot 6 cent
Door een snellere groei, lagere uitval, betere voederconversie en gezonder kuiken met nagenoeg geen antibioticagebruik verdient de investering zich in dezelfde ronde meteen terug. Frank geeft aan dat met gebruik van de nabroedhouders het financiële rendement 4 tot 6 cent per ronde per kuiken is. “Onze techniek werkt zonder enige hulpmiddelen in de stal. Je hoeft niet eerst fors te investeren om rendement te behalen.”

De gepatenteerde nabroedhouders werken heel effectief en praktisch. De bevruchte eieren worden op dag 18 geschouwd. De dozen zijn goed stapelbaar tijdens transport en de ventilatie is geborgd met luchtstroomkanalen in de doos. Tijdens transport is een temperatuur van 31 tot 32 graden Celsius nodig. Bij het plaatsen in de stal moet de staltemperatuur 35 graden Celsius zijn met een vloertemperatuur van 28 tot 30 graden Celsius. Binnen afzienbare tijd na het plaatsen van de dozen komen de eerste kuikens uit in de stal uit en hebben ze meteen de beschikking over water en voer. Van de geplaatste eieren komt 98 tot 99 procent uit met de huidige vernieuwde schouwtechnieken.

Furore buiten Nederland
Hoewel One2Born een volledig Nederlands bedrijf is, hebben ze afgelopen jaren furore gemaakt buiten de eigen landsgrenzen. In de Scandinavische landen zijn kippenvleesketens opgezet waar een marktconcept is dat de kuikens in de stal zijn geboren met de nabroedhouders van One2Born. In het winkelschap ziet de consument dit terug aan de verwijzing ‘geboren en getogen in de stal’ op de productverpakking.

De ervaringen uit het veld met One2Born zijn heel positief. Om de techniek te blijven ontwikkelen, zijn in navolging op de eerste versie recente updates geweest. Bij de One2Born 2.0 is de nabroedhouders alleen van papierpulp en met een draaibeweging van 180 graden te stapelen en ontstapelen. Ook de convectiekanalen zijn geoptimaliseerd. De derde en laatste versie beschikt over 50 eieren in plaats van de 40 eieren. Voor het automatiseren in de broederij heeft dit voordelen.

Frank zegt ontzettend blij te zijn met de behaalde resultaten met One2Born en kijkt vooruit. “Wij zetten met deze productinnovatie een nieuwe beweging in de pluimveehouderij in gang. Dit gaat een enorme positieve impact hebben voor de gehele keten.”