Resultaten

De inzet van de One2Born nabroedhouder heeft voor alle spelers in de pluimveeketen een positieve impact. Dat is niet alleen onze overtuiging, maar ook het resultaat uit de praktijk.

Alle hieronder getoonde cijfers en indicaties zijn de resultaten van de One2Born nabroedhouder, afgezet ten opzichte van het traditionele broedproces. De mate van verbetering verschilt per situatie en heeft een bepaalde marge, die we in beeld brengen. Ook duiden we hoe vaak bepaalde resultaten zich voordoen, te zien in de kleurstelling van de vlakken. Iedere situatie is tenslotte anders. De pijl in de grafiek duidt het gemiddeld behaalde resultaat.

Lagere voederconversie (in netto punten)

Door de vroege beschikbaarheid van voer en water, de verbeterde gezondheid en minder stress voor de kuikens ligt de voederconversie aanzienlijk lager.

Hoger eindgewicht (in gram)

De One2Born nabroedhouder leidt tot een aanzienlijk betere daggroei van de kuikens en een aanzienlijk hoger slachtgewicht van de kuikens in dezelfde groeiperiode.

Lager uitvalpercentage (in procenten)

Het uitvalpercentage gedurende de eerste week en de totale ronde in de stal neemt af. Dit komt onder meer door door het verstrekken van vroege voeding.

Hogere uitkomst (in procenten)

Ook de uitkomstpercentages liggen hoger dankzij de voortzetting van het natuurlijke broedproces en de rechtopstaande positie van de eieren, met de puntzetting naar beneden.

Reductie van antibioticagebruik

Door een robuuster kuiken met een hoger weerstandsvermogen heb je gedurende de ronden minder kans op gezondheidsproblemen. Tevens is er geen kans op kruisbesmettingen in de nabroeder op de broederij en tijdens transport.

Verbeterd ketenrendement

Alle schakels in de keten ervaren een verbeterd rendement, waaronder de pluimveehouder die 5 tot 6 cent extra per kuiken aan voordeel geniet.

Overige resultaten

Verbeterde gezondheid leidt tot verbeterde vertering en daardoor een betere staat van het strooisel, wat leidt tot een aanmerkelijk lagere voetzoollaesiesscore.

Aanzienlijk minder stresshormonen in de kuikens en meer sprake van natuurlijk gedrag.

Een factor 3 minder enterococcen meetbaar in de kuikens, een van de voornaamste veroorzakers van pootproblemen.

Positiever slachtrendement; wordt veroorzaakt door de verbeterde gezondheid van de kuikens.

Duurzamere pluimveeketen; energiegebruik op de broederij neemt af doordat het nabroedproces in de broederij overgeslagen kan worden. Voor de boer blijft het energiegebruik gelijk.

Verbeterd welzijn van de kuikens en daardoor meer werkplezier voor de pluimveehouder.

De One2Born nabroedhouder is een kleine verandering van uw proces, met een grote impact op het welzijn van uw kuikens, uw productierendement en de duurzaamheid van de pluimveeketen.

Bestel nu een proefpakket