Vleeskuikens die in de stal uit het ei komen, vertonen minder uitval en hebben minder last van voetzoollaesies. Deze informatie was al bekend. Maar dat de positieve gevolgen ook op de lange termijn effect lijken te hebben, is nieuw. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Bij het project is het traditionele uitkomstsysteem vergeleken met de uitkomst in de stal, het zogenoemde patiosysteem. Het onderzoek werd gedaan bij het Belgische proefbedrijf Pluimveehouderij

De resultaten gaven aan dat de stalbroedkuikens over een betere gezondheid beschikken. „Het lijkt aannemelijk dat de omstandigheden in het vroege leven de gezondheid en het gedrag van kuikens langdurig beïnvloeden. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen”, zegt Ingrid de Jong, projectleider namens Wageningen Livestock Research.

De proef toonde aan dat sommige effecten ook verdwijnen als kuikens ouder worden. Zo waren kuikens die in de stal uitkwamen tot dag 21 zwaarder dan kuikens die in een broderij uitkwamen, maar daarna niet meer. Dit bevestigt in grote lijnen eerdere bevindingen.

Geen verschil in gedrag

De twee uitkomsystemen lieten geen verschil in het gedrag zien. Wel waren er verschillen in de reactie wanneer de kuikens werden blootgesteld aan een testsituatie. Dit is op jonge en oude leeftijd het geval.

Vervolgonderzoek zal hier ook naar kijken. Dit wordt gedaan in samenwerking met de vakgroep Adaptatiefysiologie in het EU-project Healthy Livestock.

Tekst: Bas Lageschaar (Pluimveeweb.nl)