Nieuws

Wetgeving in België aangepast om One2born

By 6 februari 2019januari 18th, 2021No Comments

Vleeskuikens die uitkippen op het bedrijf: wat vult u in op het VKI-document en hoe gebeurt de ingangscontrole voor salmonella?

Steeds meer vleeskuikenbedrijven laten hun eendagskuikens uitkippen op het bedrijf. Hierbij worden de broedeieren op de 18de dag naar het pluimveebedrijf gebracht en gebeurt de laatste broedfase evenals het uitkippen in de stal. Voor pluimveebedrijven die volgens deze methode werken, heeft het FAVV een omzendbrief opgesteld. Voor dit type bedrijven werden er aanpassingen doorgevoerd voor wat betreft de gegevens die moeten worden verstrekt op het VKI-document, alsook inzake de ingangscontrole voor het opsporen van Salmonella.

Gegevens die moeten worden verstrekt op het VKI-document

In braadkippenbedrijven die “uitkippen op het bedrijf” toepassen, is de datum van het opzetten van het pluimvee die courant gebruikt wordt in klassieke braadkippenbedrijven geen relevante informatie, omdat deze bedrijven zich eerder baseren op de datum van uitkippen. Daarom moet eerder de datum van uitkippen dan de datum van opzetten worden aangegeven op het document “Voedselketeninformatie slachtpluimvee” dat moet worden bezorgd aan het slachthuis.

Ingangscontrole voor het opsporen van Salmonella

De bemonstering voor het opsporen van Salmonella bij eendagskuikens moet in dit type bedrijven gebeuren wanneer de eendagskuikens uitkippen door het dons of stukken eierschalen te bemonsteren volgens de procedure die beschreven is in het Vademecum betreffende de bestrijding van Salmonella dat beschikbaar is op de website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/