Het antibioticumbeleid in België en Frankrijk wordt op termijn strenger aangescherpt en dat biedt kansen voor One2Born. “We werken samen met David Broeierij en de eerste ervaringen met uitkomen van kuikens in de stal in België en Frankrijk zijn er”, zegt Frank de Louw, van One2Born.

In Nederland ligt de lat van reductie van het antibioticumgebruik in de pluimveehouderij hoger dan in België en Frankrijk. “Nederland is strenger, maar in België gaat dat zeker ook veranderen, want in 2024 worden de doelen verder aangescherpt. Het gebruik van antibiotica door pluimveehouders moet omlaag en daarbij kan het uitkomen van kuikens in de stal zeker helpen”, verwacht Hilde Van Meirhaeghe, dierenarts van Vetworks en voorzitter van de broeiersbond België. Zij oriënteert zich op verschillende systemen voor het uitkomen van kuikens in de stal. Recentelijk bezocht zij samen met Arne David van Broeierij David, een Belgische braadkippenhouder, die ervaring heeft met het One2Bornsysteem en enthousiast is over de resultaten. Frank de Louw van One2Born gaf tijdens het bezoek tekst en uitleg over het systeem.

Van Meirhaeghe ziet zeker voordelen van One2Born voor de gezondheid van kuikens. “Kuikens die in de stal uitkomen, hebben minder stress en beschikken direct over water en voer en dat is goed voor de darmgezondheid. De darm ontwikkelt zich sneller en beter. Daardoor krijgen enterococcen en daarmee pootproblemen minder kans en is in de eerste week al veel minder antibiotica nodig”, zegt Van Meirhaeghe. “Maar ook tussen week 3 en 5 kan bij een optimale darmgezondheid het antibioticumgebruik omlaag. Want dan treden er minder ernstige coccidiose-infecties op. En dat helpt ook weer om secundaire clostridium problemen te voorkomen. Naast een lager antibioticumgebruik is dat ook positief voor het dierenwelzijn.”

One2Born in België

Broeierij David in België werkt samen met One2Born. De Belgische broeierij is gespecialiseerd in de productie van ééndagskuikens voor braadkippenhouders. “We leveren 1,7 miljoen ééndagskuikens per week aan 250 braadkippenhouders in België, Nederland en Noord-Frankrijk. De broeierij heeft met het One2Bornsysteem een aantal jaren de eerste ervaringen opgedaan bij meerdere klanten, zegt Arne David van het familiebedrijf Broeierij David in België. Uitkomst in de stal en broederij is een nieuwe ervaring. Het bedrijf heeft twee hypermoderne broeierijen in Schuiferskapelle (België) en in Looberghe (Frankrijk), op 30 minuten van de Belgische grens. Broeierij David heeft de hele keten in eigen beheer, van opfok, vermeerdering en broeierij. “Zo kunnen we bijvoorbeeld het vaccinatieschema aanpassen aan de virale druk op braadkippenbedrijven en het broedprogramma wijzigen om de kuikenkwaliteit te verbeteren”, vertelt David.

Kwalitatief goede opstart

Arne David ervaart dat het One2Bornsysteem kan bijdragen aan een betere opstart van kuikens die net uit het ei komen. “Op die manier vermindert het indirect ook het antibioticumgebruik”, verwacht David. Vanwege minder strenge regelgeving is in België en Frankrijk de druk om het antibioticumgebruik te verminderen nog lager dan in Nederland. Daardoor zijn pluimveehouders nu nog minder geprikkeld om van ééndagskuikens naar One2Born over te schakelen. Maar dat kan snel veranderen als de regelgeving strenger wordt. Van Meirhaeghe merkt ook dat Belgische pluimveehouders nog aanhikken tegen de kosten en arbeid van uitkomst in de stal.  “Onze pluimveehouders en broederijen moeten nog wennen aan een andere systemen en werkwijzes. Over het geheel gezien bespaart het op deze thema’s. One2Born is een duurzaam en welzijnsvriendelijk systeem, wat de marktvraag kan invullen. McDonalds en Kentucky Fried Chicken gaan nu al richting antibioticavrij. Daarnaast speelt dierenwelzijn een steeds grotere rol. One2Born speelt daar met de trays als speelmateriaal voor de kuikens goed op in”, vindt Van Meirhaeghe. Als anderen voordelen van de trays noemt zij de homogene verdeling in de stal, waardoor de eieren en uitgekomen kuikens niet zo dicht op elkaar liggen. Ook het achterblijven van de trays in de stal, vindt zij een pluspunt.

Het voorkomen van versleping van kiemen, bacteriën, virussen, etc is belangrijk. Het ontwerp van One2born is daarin voorzien, van stal naar stal gaan en/of terug in de keten is een groter risico. Borging van biosecurity vraagt aandacht en contaminaties willen we vermijden, zegt Van Meirhaeghe, die aangeeft dat zowel One2Born als andere systemen flexibele systemen zijn. Een kuikenhouder kan per ronde beslissen om te kiezen voor eendagskuikens of voor uitkomst in de stal. Met broedlades en/of systemen werken kan grote investeringen vragen van kuikenhouders en broederij, het is duurder,  moeilijk in onderhoud en hygiëne en het is minder flexibel.

Het team One2Born verwacht op langere termijn dat afzet van One2Born-eieren verder groeit. Niet alleen in Nederland, maar ook over de grens in België en Frankrijk. De aanscherping van het antibioticumbeleid, maar ook door wensen van grootwinkelbedrijven. “We merken dat ze steeds vaker aanvullende eisen gaan stellen ook aan dierenwelzijn en dat gaat meer ketens en pluimveehouders stimuleren om over te schakelen.

De markt evolueert en de samenwerking verloopt prettig met broeierij David. De combinatie van David’s kwaliteitseieren en One2Born trays is goed en elke dag  leren we en ontwikkelen we met zijn allen verder.