Lisanne Stadig van Dierenbescherming:

“Geboren in de stal heeft de toekomst”

 

De Dierenbescherming geeft het One2Bornsysteem en andere systemen, waarbij kuikens uitkomen in de stal, de kwalificatie koploper in dierenwelzijn. Het is één van de goede voorbeelden, die de Dierenbescherming op de website Deltaplan Veehouderij heeft geplaatst. “In de stal uitkomen, is zeker een gewenste ontwikkeling voor het welzijn van kuikens”, stelt Lisanne Stadig, senior beleidsmedewerker veehouderij van de Dierenbescherming. 

Als voorbeeld van de gewenste ontwikkeling in de veehouderij, krijgt uitkomen in de stal nu ook waardering op de website Deltaplan Veehouderij van de Dierenbescherming. Vorig jaar zijn One2Born en soortgelijke systemen al als goede voorbeelden benoemd in het Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren. In dit plan schetst Dierenbescherming haar visie op de veehouderij in 2050. Een van de vier transitiepaden in het plan is een diervriendelijke veehouderij als onderdeel van totale verduurzaming. “Het uitkomen van kuikens in de stal sluit daar heel mooi bij aan”, zegt Lisanne Stadig, senior beleidsmedewerker veehouderij van de Dierenbescherming. “Bij uitkomst in de stal beschikken de kuikens direct over voer en water en ze gaan niet meer op transport. Dat is positief voor het welzijn van de kuikens”, vindt Stadig. “Van pluimveehouders horen we dat kuikens geboren in de stal ander gedrag vertonen dan eendagskuikens die in een stal komen. Ze lijken rustiger te zijn. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat uitkomst in de stal kan zorgen voor minder voetzoollaesies en minder sterfte.”

Blij met erkenning Dierenbescherming

“Wij zijn uiteraard heel blij met de erkenning van ons systeem door de Dierenbescherming”, zegt Frank de Louw, een van de oprichters van One2Born. Hij is samen met Huub van Santvoort en Willem van den Boom een van de grondleggers en al jaren bezig met de ontwikkeling van het diervriendelijke systeem. In 2015 was de One2Born-nabroedhouder al winnaar van de Herman Wijffels Innovatieprijs, categorie Food & Agri. “Vanaf het begin waren wij ervan overtuigd dat kuikens, die in de stal uitkomen veel minder stress hebben dan kuikens die van een broederij naar een vleeskuikenbedrijf worden getransporteerd. Deze kuikens hebben daardoor meer weerstand en dat verbetert de gezondheid van de dieren.”

De innovatieve ondernemers hebben in de praktijk ervaren dat de doorontwikkelde One2Born nabroedhouder dit allemaal mogelijk maakt met een unieke verpakking. Ook nog eens snel, veilig en voorspelbaar toe te passen in elke pluimveestal en elke broederij. “Dierenwelzijn, duurzaamheid en kostprijsverlaging gaan hand in hand en dat spreekt aan.”

Senior beleidsmedewerker Stadig ziet veel dierenwelzijnsvoordelen in het uitkomen van kuikens in de stal in vergelijking met uitkomen in de broederij. “Ik hoor van pluimveehouders die zijn overgestapt, dat die het inmiddels de normaalste zaak van de wereld vinden. Het liefst stappen wij uiteindelijk helemaal af van transport van levende dieren. We zien dus ook meerwaarde van uitkomen in de stal voor andere pluimveesectoren”, zegt Stadig. De Louw geeft aan dat One2Born ook al ervaring heeft met het systeem in de legpluimveehouderij. “Elk type kuiken of kippenras kan uitkomen in de stal. Dat lukt altijd. Het is een kwestie van willen en van organiseren. Wij zijn erg trots om hierin koploper te zijn”, zegt De Louw.