De combinatie van early feeding en geen dierentransport geeft een beter dierenwelzijn en een beter product.