Pluimveehouders die sensoren van Mach-Sens gebruiken, verbeteren hun resultaten. De sensoren monitoren schaaltemperatuur- en omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluidsniveau, ammoniak- en CO2-gehalte en impact. Niet alleen in pluimveestallen, maar ook in de broederij en tijdens het transport.  

Voor een goede ontwikkeling van eendagskuikens in het ei en een goede uitkomst zijn geconditioneerde omstandigheden noodzakelijk. Zowel in de broederij, als tijdens transport en in pluimveestallen. Met inzet van moderne techniek is het mogelijk om de optimale omstandigheden real-time te monitoren, data te verzamelen en daarop zo nodig bij te sturen. “Toepassing van onze sensoren geeft inzicht in omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte en eischaaltemperatuur van een broedei in het gehele proces. Zowel in de broederij, als tijdens transport en in de pluimveestal”, legt Michel Meuwszen, eigenaar van Mach-Sens uit. “Hiermee is het mogelijk om de meest optimale condities voor broedeieren te borgen, want via sensoren krijgen gebruikers hier inzicht in. Monitoring geeft goed inzicht in de geconditioneerde omstandigheden van de omgeving van de broedeieren en borgt een gezonde start van kuikens.” Natuurlijk blijft de menselijke observatie ook zeer belangrijk.

Eisensor is uniek

Mach-Sens, onderdeel van Mach-C Solutions van eigenaar Chris Pondes, ontwikkelt sensortechnologie en een gebruiksvriendelijk dataplatform. Mach-Sens levert deze totaaloplossing aan de pluimveesector en is momenteel beschikbaar in 130 landen wereldwijd. Mach-Sens heeft in de EU al veel ei- en stalsensoren geleverd. “We hebben een uniek ontwerp gemaakt van de ei-sensor ofwel een klemmetje om het ei om de schaaltemperatuur nauwkeurig te kunnen meten. Dat gebeurt ook op de beste positie van het ei”, vertelt Pondes. De eerste pluimveehouders, transporteurs en broederijen werken er al mee. Als op zes verschillende plekken in een pluimveestal sensoren op een ei en op de trays worden geplaatst, geeft dat een goed inzicht. “Het systeem voert continu real-time metingen uit en dat levert nieuwe inzichten op. Het kan zijn dat de staltemperatuur op  verschillende plaatsen in de stal te veel van elkaar verschilt. Met sensoren kun je zoeken naar oorzaken om dat te verbeteren.” Als de sensoren afwijkingen meten ten opzichte van de gewenste en ingestelde waarden voor ei- en staltemperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte, ontvangt de pluimveehouder hiervan een attentie ofwel een sms op zijn smartphone. Kortom, onze sensoren helpen in het zo stabiel mogelijk houden van de geconditioneerde omstandigheden. Dat verbetert uiteindelijk de technische resultaten van kuikenhouders.”

  

Sensoren uitproberen

One2Born is voorstander van toepassing van dergelijke moderne techniek in de pluimveehouderij. “Toepassing van sensoren versterkt de gehele pluimveeketen”, zegt Frank de Louw, van One2Born. “Met behulp van sensoren kun je meten wat er gebeurt tijdens het gehele proces van inleggen van broedeieren bij de broederij tot aan het uitkomen van kuikens in de stal. Daarmee gaat de kwaliteit van kuikens verbeteren.” De data kan makkelijk worden gedeeld met iedereen. Volgens Meuwszen kunnen pluimveehouders via monitoring op vrachtwagens ook inzicht krijgen in de transportcondities. Sommige broederijen investeren in het Mach-Senssysteem in pluimveestallen. “De broederij kan dan ook zien of de omstandigheden op het pluimveebedrijf optimaal zijn of dat bijsturing nodig is. Pluimveehouders die de sensoren in de stal en op de broedeieren uitproberen, merken dat monitoring helpt in hun management en dat het systeem zich snel terugverdiend.”

Pluimveehouders kunnen een Mach-Sens startset aanschaffen en de monitoring met sensoren een jaar uitproberen. “Want controle op eischaaltemperatuur en niet op staltemperatuur maakt een betere sturing mogelijk”, vertelt Meuwzsen. In de toekomst verwachten hij en Pondes dat monitoring ook een grotere rol gaat spelen in het meetbaar maken van de mate van diervriendelijkheid van methoden in de dierhouderij. “Iets waar supermarkten steeds meer op gaan sturen. Uitkomst van kuikens in de stal is een voorbeeld van een diervriendelijker methode. Mede dankzij monitoring kan de pluimveeketen ook met data hard maken wat er precies gebeurt in het proces en bewijzen leveren voor dierenwelzijn, een goede start en hoog welzijn van de kuikens. Grootwinkelbedrijven en consumenten willen steeds meer informatie over herkomst en productieprocessen, met monitoring en vastleggen van keiharde data kun je dat borgen.”