One2Born heeft de Herman Wijffels Innovatieprijs 2015 gewonnen in de categorie Food & Agri. Zij wonnen 30.000 euro die ze kunnen gebruiken om hun innovatie door te ontwikkelen. Daarnaast verwerven zij toegang tot het internationale netwerk van de Rabobank.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, en Herman Wijffels reikten de prijzen onlangs uit tijdens het Herman Wijffels Innovatie Event op de Automotive Campus in Helmond. Wiebe Draijer: “De Rabobank wil als maatschappelijke, coöperatieve bank ondernemers stimuleren om te zoeken naar mogelijkheden tot vernieuwing en verduurzaming. Innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling van Nederland en dit komt samen in de Herman Wijffels Innovatieprijs.”

Juryrapport

“Een baanbrekende innovatie die een wereldwijde ketenbrede impact in de pluimvee industrie tot gevolg kan hebben. Deze innovatie creëert een stap in de goede richting op het gebied van dierenwelzijn (transport, natuurlijke gedrag, verlaging antibiotica)en is door haar eenvoud snel op de markt te brengen. Met de juiste partners lijken de ondernemers een gezonde basis te hebben gelegd.”

Winnaar categorie Food & Agri

One2Born is een nabroedhouder waar eieren onder optimale condities uitgebroed worden. Na uitkomst kunnen de kuikens in de stal blijven. Waar normaliter de kuikentjes van de broederij naar de pluimveestal worden gebracht, worden nu de eieren in de laatste dagen van het broedproces vervoerd. Er is geen transport van kuikens meer nodig en ze hebben direct water en voer beschikbaar in een verwarmde stal. Geen stress, zichtbare reductie van antibiotica en een sterker kuiken is het resultaat.

Ons idee

De One2Born nabroedhouder is een systeem dat voorziet in het verpakken, het transporteren en uit laten komen van 18 daagse voorbebroede broedeieren voor vleeskuikens in de vleeskuikenstallen. Deze kuikens zijn bestemd voor de pluimveevlees productie.
Een wereldwijd eenvoudig natuurproduct!

De One2Born nabroedhouder is in alle stallen te plaatsen. De nabroedhouder is gemaakt van een duurzaam recyclebaar natuurproduct. Het bevat een aantal specifieke venturikanalen naast elk broedei waardoor natuurlijke convectie plaatsvindt. Op deze manier kan ieder broedei/kuiken zijn eigen ideale omgeving creëren. Biomimicry, de leer van de natuur nagebootst.