De ervaringen uit het veld met One2Born zijn heel positief. Om de techniek te blijven ontwikkelen, zijn in navolging op de eerste versie recente updates geweest. De One2Born 2.0 heeft enkele innovaties!

  • In vergelijking met de eerste versie is bij de One2Born 2.0 de nabroedhouder alleen van papierpulp gemaakt en is het traytje met een draaibeweging van 180 graden te stapelen en ontstapelen. Ook zijn de convectiekanalen geoptimaliseerd.
  • De One2Born nabroedhouder maakt het mogelijk om 18-daags voorbebroede eieren te laten uitkomen in de stal waar ze opgroeien. Bovendien gelden de papierpulp dozen als bescherming van de embryo’s tijdens transport.
  • De nabroedhouders werken heel effectief en praktisch. De dozen zijn goed stapelbaar tijdens transport en de ventilatie is geborgd met luchtstroomkanalen in de doos. Tijdens transport is een temperatuur van 31 tot 32 graden Celsius nodig.
  • Bij het plaatsen in de stal moet de staltemperatuur 35 graden Celsius zijn met een vloertemperatuur van 28 tot 30 graden Celsius. De ideale eierschaaltemperatuur is in de eerste dagen 37,8 graden Celsius.
  • De nabroedhouders worden verdeeld in de stal. Voordat de kuikens uitkomen, is de stal ingericht op de pasgeboren kuikens; ze hebben meteen de beschikking over water en voer.
  • De One2Born techniek werkt zonder enige (dure) hulpmiddelen in de stal. De stalvloer is bedekt met 1 tot 2 centimeter strooisel (turf).
  • Binnen afzienbare tijd na het plaatsen van de dozen komen de eerste kuikens uit in de stal. Uit proefresultaten van Wageningen UR blijkt 95% van de One2Born kuikens binnen 24 uur uit te komen
  • Van de geplaatste eieren komt 98 tot 99 procent uit met de huidige vernieuwde schouwtechnieken. Ook de overleving van de embryo’s blijkt dik in orde; de kuikens in het One2Born concept kwamen zelfs 1% beter uit dan die van de broederij.
  • Na het uitkomen, functioneren de volledig afbreekbare dozen als speelmateriaal voor de kuikens. Ze zijn volledig composteerbaar. De dozen zijn gecertificeerd ‘volledig steriel’ en vormen door het eenmalige gebruik geen risico op ziekte-insleep.
  • Door een snellere groei, lagere uitval, betere voederconversie en gezonder kuiken met nagenoeg geen antibioticagebruik verdient de investering in One2Born zich in dezelfde ronde meteen terug. Met gebruik van de nabroedhouders is het financiële rendement 4 tot 6 cent per ronde per kuiken.