Frans onderzoek met innovatieve stralingsverwarming en uitkomst in de stal

Hoog uitkomstpercentage en zware kuikens

Optimale toepassing van straalkachels in een vleeskuikenstal leidt tot hetzelfde hoge uitkomstpercentage van broedeieren in de stal als in een broedkast. Dat blijkt uit onderzoek van Franse instituten, waaronder ITAVI, in samenwerking met One2Born. Kuikens die uitkomen in de stal, zijn met gemiddeld 1,5 gram significant zwaarder dan kuikens uit een broedmachine. 

Gericht broedeieren op One2Borntrays verwarmen met straalkachels in een vleeskuikenstal, zorgt voor hoge uitkomstpercentages. Dat is te danken aan een constante en homogene eischaaltemperatuur van bijna 36 ⁰C gedurende de dagen van uitkomen. Daardoor zijn de uitkomstpercentages hoog: voor een langzaam groeiend ras (Hubbard JA657) was dat gemiddeld 99,3% en voor een snelgroeiend ras (Ross 308) 98,7%. Dat is vergelijkbaar met uitkomstpercentages in broedkasten (98,8% Hubbard en 98,9% voor Ross). Dat is een belangrijke conclusie van een onderzoek met 500 broedeieren uitgevoerd door vier Franse onderzoeksinstituten, waaronder het Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI). ITAVI voert toegepast onderzoek uit, onder andere voor professionals in de pluimveehouderij. Ze onderzoekt ook de kansen van uitkomen van kuikens in de stal, met name effecten op dierenwelzijn en duurzaamheid.

Innovatief en duurzaam verwarmen

“Het recente onderzoek toont aan dat je met stralingswarmte heel gericht broedeieren zodanig kunt verwarmen dat de uitkomstpercentages hoog zijn”, concludeert Frank de Louw van One2Born. “Deze innovatieve methode van verwarmen, is mogelijk ook toepasbaar om op een kleiner oppervlak de broedeieren uit te laten komen. Dat scheelt energie bij het uitbroeden en de eerste dagen na uitkomst verblijven de kuikens rondom stralingswarmte.

In eerder onderzoek hadden de Franse instituten EASM, INRAE en Saint Pierrre d’Amilly al de optimale opstelling van de straalkachels in een vleeskuikenstal vastgesteld om een optimale temperatuur op een zo groot mogelijk oppervlak op de grond te bereiken. Hieruit bleek dat kachels (5 kW Sol’Air verwarmingstoestellen van Systel) op voldoende hoogte (2,2 meter) het beste te werken. In combinatie met een controlesonde op de cellen op ongeveer 40 centimeter van het lood met een instelpunt van 35 ⁰C en een verwarmingsbereik van 1 ⁰C.

Zwaardere kuikens in de stal

Het Franse onderzoek bevestigt ook het positieve effect van het One2Bornsysteem op het kuikengewicht. De kuikens geboren in de stal waren gemiddeld 1,5 gram zwaarder dan kuikens uitgekomen in een broedkast. De kuikens zijn gewogen nadat alle kuikens zijn uitgekomen. Het gemiddelde gewicht van alle kuikens (beide rassen) uitgekomen in de stal was 41,2 gram. Dat was 1,5 gram hoger (significant) dan het gewicht van kuikens uitgebroed in een broedmachine, die gemiddeld 39,7 gram was. De verklaring hiervoor is dat kuikens in de stal direct toegang hebben tot water en voedsel. In een broedmachine kan de tijd tussen het uitkomen van het eerste en laatste kuiken variëren van 24 tot 36 uur. “Sommige kuikens moeten dan lang wachten, voordat ze water en voer kunnen opnemen. Daardoor kunnen kuikens die het eerst uitkomen, uitdrogen in de broedmachine”, zegt De Louw. Voor Hubbard was de kwaliteitsscore gelijk tussen kuikens uitgekomen in de stal en kuikens uitgekomen in een broedkast. Bij Ross zagen de kuikens in de stal er beter uit en ze hadden minder uitdrogingssporen (kwaliteitsscore 101,8) dan bij Ross in de broedkast (kwaliteitsscore 99,5).
Bij uitkomen in de stal is ook het voordeel van water- en voerbeschikbaarheid onderzocht. Er zijn twee groepen gemaakt. Groep 1 waren kuikens die alleen konden beschikken over water en groep 2 waren kuikens die zowel direct water als voer konden opnemen. Alleen bij Rosskuikens had groep 2 een significant hoger gewicht (44,2 gram) dan groep 1 (42,2 gram). Bij Hubbard was dit niet significant, 38,7 gram (alleen water) en 38,9 gram (water en voer).

Vervolgonderzoek

Het uitbroeden van kuikens in de stal is in opkomst in veel Europese landen. “We zijn heel erg blij met onderzoek in Frankrijk naar de voordelen van uitkomen van broedeieren in de stal en de combinatie van stralingswarmte. Dit was nog een relatief klein maar geslaagd onderzoek met toepassing van stralingswarmte, waarbij de broedeieren praktisch allemaal uitkomen in de stal. De ontwikkelingen gaan zeker door, ook toepassing van nieuwe technieken om het uitkomen van kuikens in de stal verder te optimaliseren.” Er komen vervolgonderzoeken met grotere groepen broedeieren, wel/geen voer en water en concrete metingen aan de kuikens.


ITAVI is een Frans toegepast onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut dat professionals bedient in de pluimvee-, konijnen- en aquacultuursector.

Lees meer over het NetPoulSafe project